صفحه مدرس

هادی روزبهانی

هادی روزبهانی

مدرس موهو

صفحه مدرس هادی روزبهانی

علی علیزاده
درباره مدرس
مدرس دوره موهو مقدماتی
کارگردان فنی و انیماتور

سریال انیمیشنی بچه های ساختمان گل ها
سریال انیمیشنی اتل متل یه جنگل
انیمیت در مجموعه پروژه های zebra و black waves و Afad-R و...
سوابق حرفه ای

انیماتور فریلنس 3D و 2D
تاریخ فعالیت از آبان 1398

انیمیت در مجموعه ببعی در استدیو ایما
انیمیت در مجموعه پروژه روسی zebra در استدیو ایما
انیمیت در مجموعه پروژه black waves
انیمیت در مجموعه تندر در استدیو صبیان
انیمیت در مجموعه Russell the Red Panda
انیمیت در مجموعه پروژه Afad-R
انیمیت در مجموعه کوچولوهای کنجکاو در استدیو صبا
انیمیت در مجموعه پروژه کوهستان سفید در ایما
کارگردان فنی مجموعه بچه های ساختمان گلها 2(78 قسمت 7دقیقه ای)
تولید حدود 30 اثر جلوه ویژه طراحی و تولید بیش از 100 عدد تیزر و 10 اثر انیمیشن کوتاه

کارگردان فنی مجموعه بچه های ساختمان گلها 2 ( 78 قسمت 7 دقیقه ای )
تاریخ فعالیت: 1397-1398

کارگردان فنی، سرپرست انیمیت، ریگ و بازسازی و انیماتور فرندلی کردن ریگ های قبلی و اجرای مجدد آرشیو انیمیت و همزمان انیماتور...

انیماتور مجموعه موچولوها ( 52 قسمت 7 دقیقه ای )
تاریخ فعالیت: مهر 1396- 1397

استدیو صبیان

کارگردان فنی مجموعه اتل متل یه جنگل 2 ( 78 قسمت 7 دقیقه ای )
تاریخ فعالیت: فروردین تا بهمن 1396

کارگردان فنی، سرپرست انیمیت، انیماتور فرندلی کردن و بازسازی ریگ های قبلی و اضافه شدن 6 کاراکتر و اجرای مجدد آرشیو انیمیت و همزمان انیماتور...

آرشیو انیمیت و ریگ و انیمیت مجموعه بچه های ساختمان گلها ( 78 قسمت 7 دقیقه ای )
تاریخ فعالیت: تیر تا اسفند 1395

ریگ بیش از 50 کاراکتر کات اوت و آرشیو انیمیت ( حرکات پرتکرار مثل انواع راه رفتن و دویدن و پرش و ... ) برای آنها و و انیمیت در این مجموعه

انیماتور اتل متل یه جنگل ( 78 قسمت 7 دقیقه ای )
تاریخ فعالیت: اردیبهشت تا تیر 1395

انیمیت بیش از 100 دقیقه در مجموعه اتل متل یک جنگل 1 با توجه به مختصات پروژه با کیفیت مناسب

انیماتور
تاریخ فعالیت: 1387- 1394

انیمیت مجموعه های عرعرک و درازگوش 13 قسمت 7 دقیقه ای
حکمت پنهان2 10 قسمت 7 دقیقه ای
آقای او
جوجه های کاغذی
داستان های شنیدنی استدیو رهاسازان رویا
مشارکت رد ساخت چندین کار کوتاه و تیزر و همچنین کار با استدیو های انیمیشن منطقه